95-9-781952375, 95-9-263832048, 95-9-781952592

ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းဌာန

ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္လိုက္ရုံနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလယာဥ္လတ္မွတ္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ရုံးအေရာက္၊ ဆိုင္အေရာက္ ၊ ကုမၸဏီ အေရာက္၊ အိမ္အေရာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း နီးစပ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားမိဘ ျပည္သူအေပါင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လ်င္ျမန္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ မိမိလိုခ်င္ေသာ Class မ်ားသို႔ ေစ်းႏႈန္းအသီးသီးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူစီးနင္းႏိုင္ပါတယ္။ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း Online သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္မွာယူ ႏိုင္မွာျပီး ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္လို႔ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။ လက္မွတ္ ၅ ႀကိမ္မွာယူပါက ၁ ႀကိမ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကေတာ့
95-9-781952375, 95-9-263832048
HOT LINE : 95-9-781952592

Order Now

Real Renown Travel and Tour Co., Lt

Established travel and tour Operator Company based in Myanmar that provides outstanding service for tourists and business visitors to all parts of Myanmar.
With highly qualified staff we can organise group tours, environmentally responsible incoming tourism solutions in Myanmar, satisfying the desires of our clients.

You Should Know

  • Travel Tips

    Gratuities, Culture, Weather, Electricity, Credit Cards, Internet Access, Local Transport, Time Difference Read More

  • 1
  • 2

Contacts

  Building No (3), Room No (7), 
     First Floor, Kan Street,
     Hlaing Myint Mo Housing, 
     Hlaing Township
  Yangon, Myanmar.
  95-9-784754070,95-781952592
  95-9-781952375, 95-9-263832048
  info (@) realrenown.com